Θέλετε να παρουσιάσετε ένα νέο προϊόν της εταιρείας σας χρησιμοποιώντας τη βιωματική γνωριμία μ’ αυτό;
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπαίθριες δραστηριότητες προκειμένου να φέρετε σε επαφή το κοινό σας και ένα νέο προϊόν;
Αποφασίσατε πως τα προϊόντα σας θα τύχουν καλύτερης αποδοχής αν συνδυαστούν με πραγματική χρήση-όφελος με το κοινό-στόχο σας;
Θέλετε να αναδείξετε τα οφέλη του καταναλωτή με βιωματική παρουσίαση του προϊόντος σας;
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε παράπλευρα μέσα προώθησης προϊόντος;
Αναζητάτε δράσεις που έχουν αποδέκτες με προφίλ κοινό με των πελατών σας;
Θέλετε να κατευθύνετε βιωματικά τους opinion leaders για τη χρήση του προϊόντος σας;
Ζητάτε προωθητικά προϊόντα που ταιριάζουν με τις ανάγκες του κοινού-στόχου σας;   

ΚΑΛΥΨΗ
Η Eco Action Hellas με πολύχρονη εμπειρία στελεχών στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων, σχεδιάζει και εκτελεί προγράμματα με πρωτότυπα σενάρια που εμπλέκουν τον καταναλωτή με το μήνυμα σας.
Από ημερήσιας έως πολυήμερης διάρκειας events, που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος και εμπλέκουν με παιχνίδια-δράσεις τους καταναλωτές.
Οι υπαίθριες δραστηριότητες αποτελούν πλέον μια δόκιμη επιλογή διασκέδασης. Η ευρύτερη διάδοση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού έχει διαμορφώσει γνώση και αποδοχή σε μεγαλύτερες μάζες και δεν αποτελεί πλέον πεδίο συμμετοχής για τους λίγους.
Οι προωθητικές ενέργειες, που συνδυάζονται με τις υπαίθριες δραστηριότητες έχουν αποδέκτη ένα πολύ μεγάλο κοινό με πολλαπλά χαρακτηριστικά. Το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι αυτές οι ενασχολήσεις εμπεριέχουν τη διασκέδαση και την αναψυχή, κάτι που λειτουργεί προσθετικά στην αποδοχή προϊόντων
Επιπλέον, η επιλογή του κατάλληλου χώρου, η πρωτοτυπία του τρόπου που το παιχνίδι θα εμπλέκει τους καταναλωτές με το προϊόν, η εμπειρία των υπευθύνων, η φαντασία στη διαμόρφωση του σκηνικού, είναι βασικοί παράγοντες, για τους οποίους εμείς εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
- Ενημερωτικά φυλλάδια, προσκλήσεις
- Προωθητικό υλικό (έντυπο, ηλεκτρονικό)
- Οπτικοακουστική υποδομή
- Πλήρη κάλυψη υλικών και μέσων εκτέλεσης του προγράμματος.
- Ειδική διαμόρφωση χώρου (εσωτερικού ή υπαίθριου)
- Αναζήτηση κατάλληλης τοποθεσίας (pre scouting)
- Εξειδικευμένο προσωπικό
- Κάλυψη catering
- Διεκπεραίωση καταλυμάτων (για τα πολυήμερα events)
- Χειρισμό τοπικών φορέων
- Μεταφορές προσωπικού, ειδικών καλεσμένων
- Παράλληλα events (maximize impact)
- Παιδική μέριμνα
- Διαμόρφωση χώρων επισκεπτών

Translator

Browse this website in:

News Mailer

Κάντε τώρα ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή
 Έχετε επιλέξει τις εξης κατηγορϊες:
Εναλλακτικός τουρισμός
Παιδικά προγράμματα
Εταιρικά προγράμματα
Ταξίδια στην Ελλάδα
Στατιστικά

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1083749